Het instuderen van een dans is de diepste vorm van herinnering. Hier wordt de mens in zijn hele wezen uitgedaagd. Hij vindt hierbij uiteindelijk zichzelf, maar ook de ander, zijn groep, zijn medemens. Dans is voor hem een middel tot zelfverwerkelijking. Niet in de laatste plaats drukt de mens pure vreugde en gelukzaligheid in de dans uit. Dit geeft hem glans en bevlogenheid in het vieren van zijn leven.

~ Bernhard Wosien ~

Meditation des Tanzes ~ Sacred Dance

is een dansvorm die een weg wil zijn tot een dieper beleven van onszelf. De dans biedt ons de mogelijkheid in beweging te komen en daarbij bewogen te worden. In de cirkel komen we in aanraking met de ander en wanneer het lukt om volledig in het moment van de beweging te zijn, in het 'hier en nu', kunnen we ervaren dat er meer is dan ik en de ander.