Agenda Meditation des Tanzes ~ Sacred Dance

2023

15 -16 april 2023

1e jaar Opleiding Meditation des Tanzes - Sacred Dance 2023 - 2025 in Nijmegen

21 -23 april 2023

dansweekend Pasen in Kleef

3 -7 mei 2023

'dansen in de meimaand'met Holger Ulatowski in Euskirchen

12 - 14 mei 2023

Dansweekend in Heilsbronn

20 -22 juni 2023

drie zomerdansdagen in Nijmegen

7 - 9 juli 2023

1e jaar Opleiding Meditation des Tanzes - Sacred Dance 2023 - 2025 in Kleve

20 augustus 2023

Zomerdansdag in Nijmegen

8 - 10 september 2023

Engelwirken in Kortenberg

6 - 8 oktober 2023

Engelwirken in Kortenberg

20 - 22 oktober 2023

met Holger Ulatowski in Weinheim-Ritschweier (D)

27 - 29 oktober 2023

1e jaar Opleiding Meditation des Tanzes - Sacred Dance 2023 - 2025 in Ihlow

17 - 19 november 2023

dansweekend 'Adventstijd' in Palottihaus in Freising (DLD)

8 - 10 december 2023

dansweekend 'Advent' in Kleef

15 - 17 december 2023

1e jaar Opleiding Meditation des Tanzes - Sacred Dance 2023 - 2025 in Ihlow2024

5 - 7 januari 2024

dansweekend 'de Droom van Olav Åsteson' in Kleef

19 - 21 januari 2024

1e jaar Opleiding Meditation des Tanzes - Sacred Dance 2023 - 2025 in Kleve

8 - 10 maart 2024

1e jaar Opleiding Meditation des Tanzes - Sacred Dance 2023 - 2025 in Kleve

5 - 7 april 2024

Van Pasen naar Pinksteren, dansweekend in Kleef

10 - 12 mei 2024

2e jaar Opleiding Meditation des Tanzes - Sacred Dance 2023 - 2025 in Kleve

7 - 9 juni 2024

Dansweekend in Heilsbronn

10 - 14 juli 2024

2e jaar Opleiding Meditation des Tanzes - Sacred Dance 2023 - 2025 in Kleve

4 - 6 oktober 2024

2e jaar Opleiding Meditation des Tanzes - Sacred Dance 2023 - 2025 in Kleve

11 -13 oktober 2024

dansweekend Palottihaus in Freising (DLD)

22 - 24 november 2024

2e jaar Opleiding Meditation des Tanzes - Sacred Dance 2023 - 2025 in Kleve

13 -15 december 2024

Geboorte van het Licht, dansweekend Kleef (DLD)2025

17 - 19 januari 2025

2e jaar Opleiding Meditation des Tanzes - Sacred Dance 2023 - 2025 in Kleve

21 - 23 maart 2025

2e jaar Opleiding Meditation des Tanzes - Sacred Dance 2023 - 2025 in Kleve

11 -13 april 2025

dansweekend Pasen in Kleef

19 - 21 december 2025

Geboorte van het Licht, dansweekend Kleef (DLD)