hier vindt u een beschrijving van de inhoud van de cursussen

Dansen voor Vrede

Als er schoonheid is in de mens,
zal er harmonie zijn in het huis.
Als er harmonie is in het huis,
zal er rust zijn in het land.
Als er rust is in het land,
zal er vrede zijn op aarde.

~ (Chinees gezegde) ~


Vrede leeft daar waar mensen elkaar “echt” ont-moeten.
Vrede bestaat niet uit één enkel spoor, het heeft er talrijke.
Vanuit ieders eigen ‘uniekheid’ kan iedereen aan die veelsporige vrede meewerken.

Deze energie willen wij zichtbaar maken en verspreiden via dans.
Daarom willen we graag zoveel mogelijk mensen, ongeacht van welke ideologie, bij elkaar brengen om samen te dansen voor vrede, tolerantie en verbondenheid.

Via eenvoudige cirkeldansen zullen Joke en Mariëlle, ieder op hun eigen unieke manier, ons meenemen om uiting te geven aan onze hoop en ons verlangen naar meer Vrede in de wereld.
De muziek, die ook de liefde bezingt, komt uit verschillende werelddelen en culturen, want vrede en liefde zijn één en laten zich niet tegenhouden door een grens.

Zowel vrolijke en uitbundige als stille, ingetogen dansen komen aan bod, als complementaire wegen naar vrede in ons hart en ver daarbuiten.

datum en tijd

24 september 2022

plaats

Sint Jan de Doperkerk
Groot Begijnhof
3000 Leuven
België

bijdrage

€ 10,- (als kostendekking)

informatie

Mariëlle van Beek
0031 024 378 43 33
oder marielle@sacred-dance.nl

opgave is noodzakelijk

www.mariposadans.be/inschrijven.php

hier vindt u informatie, foto's en leuke weetjes van de genoemde cursus

logo Vredesdans

logo Vredesdans

het pdf-logo linkt naar het bestand met de flyer

Je kunt de nederlandstalige flyer hier downloaden [pdf 228Kb]

de afbeelding linkt naar het bestand met de engelstalige flyer

Je kunt de engelstalige flyer hier downloaden [pdf 228Kb]

de afbeelding linkt naar het bestand met de franstalige flyer

Je kunt de franstalige flyer hier downloaden [pdf 52Kb]